Corona

Coronavirus beleid

Update 25 maart

Op 23 maart heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om het Coronavirus te bestrijden.
Hierop heeft het NHV besloten zowel de zaal- als de veldcompetities te beëindigen.
Tot nader orde wordt er dan ook niet meer getraind. Mocht de situatie het weer toestaan, zullen we jullie informeren wanneer er weer getraind kan worden. Naast trainingen geldt dit ook voor vergaderingen en andere clubbijeenkomsten.
Wat betreft de geplande activiteiten die plaats zouden vinden, zal met de organisatie worden bekeken of dit mogelijk in het najaar kan worden georganiseerd.
Omdat er niet gehandbald kan worden, zien wij het tevens als onterecht om bij alle leden de volledige contributie te innen. Wij hebben daarom besloten om voor het komende kwartaal bij het innen van de contributie alle leden als rustend lid te beschouwen.
De Sprint houdt het nieuws omtrent het virus continu nauwlettend in de gaten. Wij zullen jullie via de gebruikelijke kanalen informeren wanneer de situatie voor onze club verandert.
Wij wensen alle leden veel gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

Update 15 maart @ 21:10 uur

Vanavond heeft het kabinet aanvullende maatregelen aangekondigd om de snelle verspreiding van het Coronavirus te bestrijden.
Handbalvereniging De Sprint is gesloten tot en met 6 april. Dat houdt dus in dat er tot en met 6 april geen trainingen, wedstrijden, of andere clubactiviteiten zijn.
Dit geldt ook voor de kledingophaalactie van 4 april. We bedanken de vrijwilligers voor het al gedane werk, en betreuren dat dit tevergeefs is geweest.

De Sprint houdt het nieuws omtrent het virus continu nauwlettend in de gaten. Mochten er nieuwe maatregelen worden aangekondigd, dan zullen wij zorgvuldig afwegen wat de implicaties hiervan zijn.
Zodra er meer bekend is, zullen wij dit via de gebruikelijke kanalen communiceren.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur