Corona

Gevolgen Corona Lockdown

Beste Sprinters,

Als gevolg van de algehele lockdown zoals zojuist door de regering, na advies van het OMT, is gemeld, zullen ALLE sportactiviteiten van H.V. De Sprint met onmiddellijke ingang worden stilgelegd. Dit omdat alle buitensportactiviteiten t/m (minimaal) 14 januari niet toegestaan zijn. 

Dat betekent dat er dus GEEN wedstrijden, trainingen of toernooien mogelijk zijn voor H.V. De Sprint en alle andere handbalverenigingen.

Helaas krijgt onze sport en onze vereniging wederom een tegenslag.
Laten we hopen dat de maatregelen een zodanig effect hebben dat het beperkt blijft tot deze lockdown en dat we half januari weer mogen opstarten.

Tenslotte wenst het bestuur u allen toch prettige kerstdagen en een voorspoedig 2022.

Met sportieve groet,

Het bestuur van H.V. De Sprint.