Corona

Handbal en Corona

Hallo Sprinters,

Graag uw aandacht voor onderstaand bericht met betrekking tot ons handbalspel, de competitie en corona.

Via https://www.handbal.nl/protocol-corona-en-wedstrijden/ kan men zien welke richtlijnen er gelden voor handbalwedstrijden.
Op deze pagina wordt ook verwezen naar een Excel bestand waarin verenigingen hun specifieke richtlijnen kunnen opnemen: https://www.handbal.nl/wp-content/uploads/2020/08/corona-maatregelen-verenigingen200831.xlsx

H.V. De Sprint heeft ook haar gegevens toegevoegd op basis van de gemeentelijke richtlijnen die op https://www.deurne.nl/home/coronavirus_43743/item/sport-en-bewegen_63331.html te vinden zijn.
Voor handballen in Deurne geldt:
– Men mag omkleden in de kleedruimtes,
– Men mag douchen,
– Men dient een teambespreking op het speelveld houden,
– Wedstrijden zijn toegankelijk voor publiek, maximaal 100 personen,
– Supporters hoeven zich niet vooraf te melden,
– De kantine is toegankelijk.
Bij bovengenoemde punten dient 1.5 meter afstand in acht te worden genomen.

Om discussie en onduidelijkheid te voorkomen, hanteert H.V. De Sprint de volgende richtlijn bij uitwedstrijden (conform het advies van het RIVM). Alle inzittende boven 12 jaar dienen een mondkapje te dragen, tenzij men gezamenlijk en unaniem overeenkomt daarvan af te zien. Is er één inzittende (incl. de chauffeur) of ouder van een jeugdlid die graag heeft dat men een mondkapje draagt, draagt iedereen (ouder dan 12), zonder uitzondering, het mondkapje.
Neem dus bij een uitwedstrijd altijd een mondkapje mee, dan ben je goed voorbereid.

Er zijn vragen gekomen m.b.t. de luchtkwaliteit in de sporthallen.
Volgens de gemeente voldoen alle hallen aan de door Corona verstrengde norm.
De problemen die wij al langer ervaren in Peelhorst 1 hebben juist een positief effect op de luchtkwaliteit; in deze hal wordt de lucht van buiten aangevoerd en naar buiten afgevoerd.
Daardoor is het soms, voor ons gevoel, te warm en te vochtig in de hal.
In de andere hallen wordt gebruik gemaakt van circulatie en filters.

De Sprint hoopt dat we, met deze regels, toch een sportief handbalseizoen tegemoet kunnen zien. Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met het bestuur (bestuur@hvdesprint.nl).

Met vriendelijke groet,

Carlus Geboers
(namens het bestuur van H.V. De Sprint)