Concept notulen ALV 2018

  1. Opening

Carlus heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Hij verwijst naar de geboekte resultaten betreft secretariële- en financiële hoek, en bedankt hierbij de beleidsbewakers René en Erik. Hij spreekt waardering uit naar de clubleden dat er activiteiten op eigen initiatief opgepakt en gerealiseerd worden, bijv. kamp. Desondanks zijn niet alle doelen gerealiseerd. Carlus benadrukt dat het bestuur, en alle overige commissies doen wat ze kunnen. Geaccepteerd wordt dat nog niet alles lukt. En nadrukkelijk wordt geconcludeerd dat de we als club weer de goede richting in ontwikkelen en daar zijn we heel blij mee.

Download hier de gehele notulen