Kleding Inzameling 7 april

Heb je nog tweedehandse kleding, schoeisel (schoenen s.v.p. aan elkaar binden), 

vitrage of gordijnen? Ook in het jaar 2018 houdt handbalvereniging HV de Sprint uit 

Deurne haar bekende inzamelingsactie. Deze zal op zaterdag 7 april plaats vinden 

binnen de bebouwde kom van Deurne, Liessel en Vlierden.

Als je de tweedehandse kleding, schoeisel e.d. voor 10.00u in zakken langs de weg 

zet, zorgen wij ervoor dat de kleding terecht komt in Derdewereldlanden. We hebben 

daartoe contacten met een daarin gespecialiseerde organisatie. Op deze manier help 

je tevens een echte Deurnese vereniging die deze steun goed kan gebruiken. 

Ben je op zaterdag 7 april niet in de gelegenheid om je tweedehandse kleding aan 

te bieden dan staan hieronder enige adressen waar je, gedurende het gehele jaar, je 

tweedehandse kleding aan kunt bieden.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met:

Mariëlle verstappen 06-83799615 of Marja Koppens 06-50481380