Algemene Ledenvergadering 28 februari 2019

Deurne, januari 2019

Aan : alle leden, ouders en/of verzorgers van jeugdleden, trainers, coaches, leden van verdienste en ereleden, 

Het bestuur nodigt je graag uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 28 februari 2019. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in De Kantine (Peelhorst). Vanaf 19.30 uur ontvangen wij jullie met een kopje koffie of thee en daarbij kunt u op eigen verzoek de financiële cijfers inzien. 

Agenda: 

1.  Opening door de voorzitter

2.  Notulen ledenvergaderingen 2018

Vragen over het jaarverslag kunnen tot 3 dagen van tevoren schriftelijk worden gesteld

4.  Financieel verslag 2018                                 (je ontvangt de stukken bij binnenkomst)

5.  Verslag van de Kascommissie 

6.  Benoeming nieuwe Kascommissie

7.  Begroting 2019 en vaststelling contributie.

8.  Benoeming van het Bestuur

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot een half uur voor de vergadering schriftelijk melden. 

PAUZE  

9.   Mededelingen van het bestuur/commissies.

10. Uitreiking van de Beker van Kees door…

11. Jubilarissen 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

Wij hopen jullie allen op de ledenvergadering te mogen begroeten. 

Het bestuur van H.V.de Sprint 

Afmelden via: secretaris@hvdesprint.nl      

Uitnodiging bowlen 2019

Hoi jongens en meiden van de Sprint,

Het is weer tijd voor een gezellige jeugdactiviteit van de Sprint! En wel op zaterdag 16 februari 2019, we verzamelen om 13.15 uur bij De Kubus  om te gaan bowlen in Oostrum.

We zullen bowlen van 14.00 tot 15.30 uur. Deze middag wordt gezorgd voor wat te drinken tussendoor en nadien eten we met z’n allen nog een frietje met een snack. Rond 17.15u uur verwachten we weer terug te zijn bij De Kubus.

Heb je er al zin in? Geef je dan snel op, maar in elk geval vóór 16 januari a.s.! Dat kun je doen door het ingevulde opgaveformulier plus € 4,00 in een gesloten envelop met daarop je naam en team, in te leveren bij je eigen trainer/coach.

Tenslotte nog een vraag voor jullie ouders: Wie wil ons helpen met het vervoer? De ouders die heen èn terug rijden kunnen natuurlijk bij het bowlen blijven, niet om mee te doen maar zij mogen wel op kosten van de Sprint een frietje mee eten.  Het is niet de bedoeling dat broertjes, zusjes of buurkindjes mee gaan.

Mochten jullie (ouders) nog vragen hebben, dan kun je altijd even bellen naar Suzanne Berkers 06 29 41 42 60.

Groetjes van de organisatie, 
Fanny van Kessel, Bianca Bladder, Suzanne Berkers en Josine van Leeuwen

Bowlen 16 februari 2019

Hoi jongens en meiden van de Sprint,

Het is weer tijd voor een gezellige jeugdactiviteit van de Sprint! En wel op zaterdag 16 februari 2019, we verzamelen om 13.15 uur bij De Kubus  om te gaan bowlen in Oostrum.

We zullen bowlen van 14.00 tot 15.30 uur. Deze middag wordt gezorgd voor wat te drinken tussendoor en nadien eten we met z’n allen nog een frietje met een snack. Rond 17.15u uur verwachten we weer terug te zijn bij De Kubus.

Heb je er al zin in? Geef je dan snel op, maar in elk geval vóór 16 januari a.s.! Dat kun je doen door het ingevulde opgaveformulier plus € 4,00 in een gesloten envelop met daarop je naam en team, in te leveren bij je eigen trainer/coach.

Tenslotte nog een vraag voor jullie ouders: Wie wil ons helpen met het vervoer? De ouders die heen èn terug rijden kunnen natuurlijk bij het bowlen blijven, niet om mee te doen maar zij mogen wel op kosten van de Sprint een frietje mee eten.  Het is niet de bedoeling dat broertjes, zusjes of buurkindjes mee gaan.

Mochten jullie (ouders) nog vragen hebben, dan kun je altijd even bellen naar Suzanne Berkers 06 29 41 42 60.

Groetjes van de organisatie, 
Fanny van Kessel, Bianca Bladder, Suzanne Berkers en Josine van Leeuwen

Nieuwjaar 2019

Handbalvereniging De Sprint wenst alle leden, ouders, vrijwilligers en sponsoren een zeer goed en sportief 2019!!!