Coronavirus beleid

Update 25 maart

Op 23 maart heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om het Coronavirus te bestrijden.
Hierop heeft het NHV besloten zowel de zaal- als de veldcompetities te beëindigen.
Tot nader orde wordt er dan ook niet meer getraind. Mocht de situatie het weer toestaan, zullen we jullie informeren wanneer er weer getraind kan worden. Naast trainingen geldt dit ook voor vergaderingen en andere clubbijeenkomsten.
Wat betreft de geplande activiteiten die plaats zouden vinden, zal met de organisatie worden bekeken of dit mogelijk in het najaar kan worden georganiseerd.
Omdat er niet gehandbald kan worden, zien wij het tevens als onterecht om bij alle leden de volledige contributie te innen. Wij hebben daarom besloten om voor het komende kwartaal bij het innen van de contributie alle leden als rustend lid te beschouwen.
De Sprint houdt het nieuws omtrent het virus continu nauwlettend in de gaten. Wij zullen jullie via de gebruikelijke kanalen informeren wanneer de situatie voor onze club verandert.
Wij wensen alle leden veel gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

Update 15 maart @ 21:10 uur

Vanavond heeft het kabinet aanvullende maatregelen aangekondigd om de snelle verspreiding van het Coronavirus te bestrijden.
Handbalvereniging De Sprint is gesloten tot en met 6 april. Dat houdt dus in dat er tot en met 6 april geen trainingen, wedstrijden, of andere clubactiviteiten zijn.
Dit geldt ook voor de kledingophaalactie van 4 april. We bedanken de vrijwilligers voor het al gedane werk, en betreuren dat dit tevergeefs is geweest.

De Sprint houdt het nieuws omtrent het virus continu nauwlettend in de gaten. Mochten er nieuwe maatregelen worden aangekondigd, dan zullen wij zorgvuldig afwegen wat de implicaties hiervan zijn.
Zodra er meer bekend is, zullen wij dit via de gebruikelijke kanalen communiceren.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

Jubilarissen en afscheid commissieleden Handbalvereniging De Sprint.

Tijdens de goed bezochte algemene ledenvergadering werden een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet en werd er afscheid genomen van een paar commissie leden.

Mini Geurts en Nico Vosmeer zijn beide al 40 jaar lid, Jim Giesbers, Hein van Loon en Saskia Vaneker 25 jaar lid, Amy scheepers , Tom v.d. Zanden, Marloes Derks en Mandy peggen 12.5 jaar lid. Diana Derix en Fanny Aarts werden bedankt voor hun inzet voor de PR Commissie. De beker van Kees werd uitgereikt aan Joep verstegen, deze beker is als blijk van waardering voor het vele werk voor de vereniging.

Ook werd er stilgestaan bij de samenwerking met handbalvereniging Niobe die een jaar geleden opgestart is, dit zal voor het komende jaar ook zo doorgezet worden, hiervoor veel dank aan Hilke Verberne voor haar vele werk hierin.                              

Kerstwens

HV DE SPRINT WENST ALLE LEDEN, SPONSOREN EN VRIJWILLIGERS      

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GOED EN SPORTIEF 2020 TOE.

Aktie nieuwe leden

WK finale handbal

AS. Zondag 12.30 uur finale WK Handbal Nederland – Spanje!!

Wij nodigen jullie allen uit in de kantine van Sporthal De Peelhorst waar de wedstrijd op groot scherm te zien is.

Samen als vereniging de dames steunen naar  hopelijk de 1ste plek…….. 

Sportinstuif 2 januari 2020

Zit jij in groep 1,2,3,4 en durf je de uitdaging aan? Kom naar de sportinstuif van handbalvereniging De Sprint.

Wanneer: donderdag 2 janruari 2020
Tijd: 10,00 – 12,00 uur
Waar: Sporthal de Peelhorst Deurne

Opgave via mail: pr@hvdesprint.nl

Stem op onze Clubheld Gerard Schrama!!!

En win een feest voor de hele vereniging….

Al vele jaren actief bij HV De Sprint, heeft vele taken binnen de club voltooid en is medeoprichter van TID . Ondanks dat hij taken overgedragen heeft kan hij de club niet loslaten.                                                                                           Trouwe supporter bij diverse wedstrijden en in de kantine…

Slogan voor Gerard: 

“EENS EEN SPRINTER, ALTIJD EEN SPRINTER”

Stem op Gerard en zorg dat hij vele stemmen krijgt:

Vanaf 28 okt. t/m 2 dec. 2019 via   https://www.clubheldvanhetjaar.nl/gerard-schrama

Herfstvakantie

Herfstvakantie

In de herfstvakantie, 14 t/m 19 oktober, is het geen trainen voor de jeugdteams t/m de B jeugd.

Teampresentatie 2019

Hieronder staan 84 foto’s gemaakt tijdens de teampresentaties van afgelopen weekend.

Kledingactie 28 september

Beste leden en ouders/verzorgers,

Zaterdag 28 september staat de kledingactie van de sprint voor de deur.De jeugdleden zijn ingedeeld om flyers hiervoor rond te delen.

Maandag 9 en dinsdag 10 september worden de flyers uitgedeeld aan de kinderen. Het is belangrijk dat de folders voor vrijdag 20 september rondgebracht zijn.

Het is van groot belang dat dit goed gebeurt. Helaas merken we regelmatig dat sommige wijken geen flyer ontvangen. Ouders, willen jullie er op toezien dat de flyers verspreid worden.

We willen jullie er nogmaals op attent maken dat dit een belangrijke bron van inkomsten is voor de Sprint. Mede hierdoor kunnen we de contributie laag houden. Zaterdag 28 september gaan we de kleding ophalen. Hier doen we een beroep op onze leden, en ouders van jeugdleden. Wie heeft er zaterdag 28 september een paar uurtjes tijd om mee te helpen met het ophalen van de kleding? We starten om 9.45 uur en zijn
tussen 13.00 en 14.00 uur klaar, mits we voldoende mensen hebben.

Wie zoeken we? Mensen die met aanhanger/busje rijden en mensen die meerijden als ophaler.
Je kunt je opgeven via de mail: kledingactie@hvdesprint.nl

Het is altijd een gezellige actie en er word gezorgd voor een hapje en een drankje. Kom op mensen, geef je op en help ons een paar uurtjes mee op zaterdag 28 september. We zijn heel blij met je hulp!

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, dan horen wij die graag.

Groetjes van de kledingactie