Zomervakantie

Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie toe

Geniet ervan en we zien iedereen weer in het nieuwe seizoen.

mizuno pasavond HV De Sprint

In samenwerking met Sportpunt Deurne hebben we na het succes van vorig jaar weer een pasavond georganiseerd.
Tijdens deze avond kan er de nieuwste collectie mizuno schoenen gepast worden, de kledinglijn van HV De sprint kan gepast worden en de nieuwe handballen van select kunnen getest worden.
Dit alles op die avond tegen scherpe prijzen.
Dit zal plaatsvinden op donderdag 3 september om 19.30 uur in sporthal de Peelhorst.

Trainingen weer opgestart.

Na een bizarre periode zijn in de week van 12 mei de trainingen weer opgestart voor onze leden.
De trainingen mogen alleen nog maar plaatsvinden op een buitenveld.
Omdat wij geen eigen buitenveld tot onze beschikking hebben, heeft SV Deurne een trainingsveld ter beschikking gesteld voor onze vereniging.
Onze dank hiervoor.
Onze leden zijn erg enthousiast gestart en hadden er weer veel zin in.

BENEFIET SPORTQUIZ AS. VRIJDAG 20.00 UUR.

Geef je op en steun HV De Sprint!

Gezellig een avondje online , samen een sportquiz spelen!!

Opgeven via de website www.leefdeurne.nl

Oud- bestuurslid en Erelid Betsy Seijkens overleden.

Afgelopen week bereikte ons het droeve bericht dat Betsy Seijkens op 71-jarige leeftijd vrij plotseling is overleden.

Betsy, als moeder van twee spelende dochters, versterkte onze vereniging in december 1985 om samen met Wim van Herk de financiën te beheren. Zij nam een jaar later het penningmeesterschap als nieuw bestuurslid volledig op zich. Gedurende een aaneengesloten periode van 15 jaar was Betsy een stabiele kracht binnen De Sprint, meestal op de achtergrond; daar vond ze zich het prettigst. Met haar bekwaamheid heeft zij onze vereniging door roerige tijden, waarin we financieel grote uitdagingen hadden, kunnen loodsen. Ook na het plotselinge overlijden van onze voorzitter in 1995 kon het bestuur vertrouwen op de continuïteit en zorgvuldigheid van Betsy. Met haar heeft De Sprint een gezonde financiële basis kunnen leggen.

Voor haar jarenlange trouwe inzet werd Betsy in 2000, bij haar afscheid als penningmeester en bestuurslid, door de vereniging geëerd met een welverdiend ere-lidmaatschap.

Met haar heengaan verliezen we een vrouw die we hebben leren kennen en waarderen voor haar deskundigheid, toewijding en nauwkeurigheid, altijd met een zachte, vriendelijke en persoonlijke benadering.

Het bestuur van H.V. De Sprint, haar leden en alle verbonden vrijwilligers en sponsoren wensen de nabestaanden heel veel sterkte met dit droevige verlies.

Coronavirus beleid

Update 25 maart

Op 23 maart heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om het Coronavirus te bestrijden.
Hierop heeft het NHV besloten zowel de zaal- als de veldcompetities te beëindigen.
Tot nader orde wordt er dan ook niet meer getraind. Mocht de situatie het weer toestaan, zullen we jullie informeren wanneer er weer getraind kan worden. Naast trainingen geldt dit ook voor vergaderingen en andere clubbijeenkomsten.
Wat betreft de geplande activiteiten die plaats zouden vinden, zal met de organisatie worden bekeken of dit mogelijk in het najaar kan worden georganiseerd.
Omdat er niet gehandbald kan worden, zien wij het tevens als onterecht om bij alle leden de volledige contributie te innen. Wij hebben daarom besloten om voor het komende kwartaal bij het innen van de contributie alle leden als rustend lid te beschouwen.
De Sprint houdt het nieuws omtrent het virus continu nauwlettend in de gaten. Wij zullen jullie via de gebruikelijke kanalen informeren wanneer de situatie voor onze club verandert.
Wij wensen alle leden veel gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

Update 15 maart @ 21:10 uur

Vanavond heeft het kabinet aanvullende maatregelen aangekondigd om de snelle verspreiding van het Coronavirus te bestrijden.
Handbalvereniging De Sprint is gesloten tot en met 6 april. Dat houdt dus in dat er tot en met 6 april geen trainingen, wedstrijden, of andere clubactiviteiten zijn.
Dit geldt ook voor de kledingophaalactie van 4 april. We bedanken de vrijwilligers voor het al gedane werk, en betreuren dat dit tevergeefs is geweest.

De Sprint houdt het nieuws omtrent het virus continu nauwlettend in de gaten. Mochten er nieuwe maatregelen worden aangekondigd, dan zullen wij zorgvuldig afwegen wat de implicaties hiervan zijn.
Zodra er meer bekend is, zullen wij dit via de gebruikelijke kanalen communiceren.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

Jubilarissen en afscheid commissieleden Handbalvereniging De Sprint.

Tijdens de goed bezochte algemene ledenvergadering werden een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet en werd er afscheid genomen van een paar commissie leden.

Mini Geurts en Nico Vosmeer zijn beide al 40 jaar lid, Jim Giesbers, Hein van Loon en Saskia Vaneker 25 jaar lid, Amy scheepers , Tom v.d. Zanden, Marloes Derks en Mandy peggen 12.5 jaar lid. Diana Derix en Fanny Aarts werden bedankt voor hun inzet voor de PR Commissie. De beker van Kees werd uitgereikt aan Joep verstegen, deze beker is als blijk van waardering voor het vele werk voor de vereniging.

Ook werd er stilgestaan bij de samenwerking met handbalvereniging Niobe die een jaar geleden opgestart is, dit zal voor het komende jaar ook zo doorgezet worden, hiervoor veel dank aan Hilke Verberne voor haar vele werk hierin.                              

Kerstwens

HV DE SPRINT WENST ALLE LEDEN, SPONSOREN EN VRIJWILLIGERS      

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GOED EN SPORTIEF 2020 TOE.

WK finale handbal

AS. Zondag 12.30 uur finale WK Handbal Nederland – Spanje!!

Wij nodigen jullie allen uit in de kantine van Sporthal De Peelhorst waar de wedstrijd op groot scherm te zien is.

Samen als vereniging de dames steunen naar  hopelijk de 1ste plek…….. 

Sportinstuif 2 januari 2020

Zit jij in groep 1,2,3,4 en durf je de uitdaging aan? Kom naar de sportinstuif van handbalvereniging De Sprint.

Wanneer: donderdag 2 janruari 2020
Tijd: 10,00 – 12,00 uur
Waar: Sporthal de Peelhorst Deurne

Opgave via mail: pr@hvdesprint.nl