“Sportiviteit en gezelligheid zijn de doelpalen van onze vereniging”

Uw zoon of dochter is onlangs lid geworden van HV De Sprint: welkom bij onze vereniging. Wij hopen dat uw kind veel handbalplezier gaat beleven bij HV De Sprint!

Hieronder vindt u informatie over de gang van zaken binnen de jeugdafdeling van HV De Sprint, over de organisatie en enkele regels en afspraken die wij binnen de jeugd hanteren. Dit om u snel wegwijs te maken binnen de vereniging.

Mocht u hierna nog vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd terecht bij de trainer of coach of teamcontactpersoon van het team waarin uw kind speelt of gaat spelen. Ook kunt u altijd mailen naar info@hvdesprint.nl of bezoek onze website www.hvdesprint.nl

Hier is informatie over trainingen, wedstrijden en overige algemene informatie te vinden. Raadpleeg de website regelmatig!

Plezier in handbal is het allerbelangrijkste bij HV De Sprint. Om te zorgen dat dit ook voor alle jeugdspelers het geval is gelden bij onze vereniging een aantal afspraken en regels.

HV De Sprint verwacht van ouders van jeugdleden dat zij hun zoon of dochter motiveren om zoveel mogelijk aan de activiteiten van de club deel te nemen. Of het nu gaat om trainingen, wedstrijden of andere activiteiten.

Wij willen u vragen regelmatig de activiteiten van uw kind te bezoeken. Dit is in de eerste plaats voor uw eigen kind belangrijk. Het geniet van uw aanwezigheid. Tevens krijgt u zelf ook meer binding met de vereniging van uw kind. Gedraag u daarbij positief, correct maar bovenal sportief. Aanmoedigingen zijn meer dan welkom, niet alleen voor onze spelers maar ook die van de tegenstander. Laat het coachen over aan de coaches/begeleiders van het team en behandel de scheidsrechter met respect.

Vraag regelmatig aan uw kind na of het nog nieuwe informatie heeft gekregen of dat er nog activiteiten gepland staan. Daardoor blijft u op de hoogte. We zien nog te vaak dat informatie achterblijft in de tas van het kind. Raadpleeg regelmatig onze website www.hvdesprint.nl

Praktische informatie

Wanneer uw kind voor het eerst gaat handballen bij HV De Sprint wordt uw kind door HV De Sprint  ingedeeld in een bepaald team. In eerste instantie zult u als ouder vooral te maken hebben met de mensen van en rondom dit team.

Organisatie per team

Ieder team bestaat uit een aantal spelers (aantal o.a. afhankelijk van de leeftijdsklasse waarin het team speelt), een trainer, een coach en een teamcontactpersoon.

De trainer geeft de trainingen en regelt alle zaken rondom de trainingen van het team. De E-en F jeugd traint één keer per week, de D, C en B-jeugd traint twee keer per week. De trainingen vinden plaats in de Kubus of in de Peelhorst. Een overzicht van trainingstijden vindt u op onze site.

Tijdens de training is ieder zelf verantwoordelijk voor sportkleding (korte broek, shirt, sportschoenen zonder zwarte zolen). 

We hebben als vereniging een contract bij Sportpunt Deurne waar je met korting een trainingstenue kunt bestellen uit onze kledinglijn maar ook op sportschoenen krijg je korting. Op de site vind je hier meer informatie over.

De coach is er voor de begeleiding tijdens een wedstrijd. Hij/zij zorgt voor de opstelling en het wisselen van de kinderen tijdens de wedstrijd. Het spelplezier van de kinderen staat hierbij voorop. De coach zorgt dat er voldoende spelers zijn om een wedstrijd te kunnen gaan spelen. Afmelden voor een wedstrijd kan bij een coach tenzij er andere afspraken gemaakt zijn. De coach verzorgt tevens  het Digitaal Wedstrijd Formulier.

Ieder team heeft ook een teamcontactpersoon. Deze persoon zorgt ervoor dat informatie vanuit de verschillende commissies binnen de jeugdafdeling van HV De Sprint naar het team en de ouders van de spelers toekomt. De teamcontactpersoon stelt een rij- en wasschema op voor het team  en zorgt dat ouders tijdig op de hoogte zijn van het wedstrijdschema.

Trainingsdagen en -tijden

De exacte trainingsdagen en –tijden zijn te vinden op de website.

Wedstrijden

De thuiswedstrijden vinden plaats in sporthal de Peelhorst. Bij handbal kennen we een veld- en een zaalcompetitie. Aangezien we bij onze vereniging geen buiten veld hebben, worden alle wedstrijden in beide competities binnen gespeeld. Bij verenigingen waar wel een veld aanwezig is, worden de wedstrijden buiten gespeeld.

Afmeldingen

Denk als (ouders van een) handballer aan je sportieve plichten; niet alleen ten opzichte van de tegenstander, maar ook tegenover je teamgenoten. Je speelt in een team. Blijf dus niet zomaar weg van de training of van de wedstrijd, je dupeert dan het hele team. Handbal is een teamsport, en doe je dus samen. Als je niet aanwezig kunt zijn, laat dit dan tijdig weten aan je trainer/coach of teamcontactpersoon. Deze kan dan tijdig voor een vervanger zorgen om zo bij een wedstrijd een compleet team op pad te sturen.

Goed om te weten:

*  Het is bij HV De Sprint gebruikelijk dat jeugdleden na afloop van zowel training als wedstrijd gezamenlijk douchen.

* Bij voorkeur geen ouders in de kleedlokalen. (m.u.v. de jongste jeugd)

* Tijdens het trainen of de wedstrijd geen sieraden om.

* Mobiel / sieraden meenemen tijdens de training of wedstrijd is op eigen risico.

* Alléén scheidsrechters zijn tijdens een wedstrijd toegestaan in het veld. coaches en ouders staan/zitten buiten het veld aan de zijlijn/tribune.

Vervoer

Om het vervoer van onze jeugdhandballers  bij uitwedstrijden zo veilig en efficiënt mogelijk te laten verlopen, en om niet wekelijks een beroep op dezelfde ouders te hoeven doen, is een vervoersregeling in het leven geroepen. Onze ervaring is dat de regeling over het algemeen positief wordt ontvangen, en als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt zal het aantal dagen waarop uw medewerking wordt gevraagd beperkt kunnen blijven.

Deze regeling houdt het volgende in:

* In principe zullen alle ouders/verzorgers van onze jeugdleden opgenomen worden in het rijschema dat door de teamcontactpersoon van het betreffende team periodiek wordt opgesteld. In dit schema is te vinden wie bij welke uitwedstrijd aan de beurt is om te rijden.

* De teamcontactpersoon zorgt er voor dat de vervoerlijst (en de lijst met namen en telefoonnummers van de teamleden, coaches en contactpersoon) tijdig in uw bezit is, zodat u, mocht u onverhoopt verhinderd zijn, nog voldoende tijd heeft om zelf contact op te nemen met andere ouders om  te ruilen. Leg dit probleem niet neer bij HV De Sprint of haar vrijwilligers. Wij verzoeken u ook de betreffende  teamcontactpersoon van het team even te laten weten als u met iemand heeft geruild.

Kleding

Om als club meer uitstraling te krijgen naar buiten toe spelen alle teams in hetzelfde tenue. Ook alle trainers en coaches zijn herkenbaar aan hun kleding.

Alle teams krijgen van HV De Sprint een tenue (shirt en short). De kleding blijft eigendom van HV De Sprint.  Men is zelf verantwoordelijk voor witte sokken en geschikte schoenen.

Voor het wassen van de wedstrijdtenues doen wij een beroep op de ouders. De kinderen van het betreffende team krijgen de tenues bij toerbeurt mee naar huis om het te laten wassen.

Contributie

De contributie wordt automatisch afgeschreven. Een overzicht hiervan vindt u op onze site.

Bij weinig financiële middelen, kan Stichting Leergeld u wellicht ondersteunen bij het betalen van de contributie of sportkleding. Meer informatie hierover: info@leergelddeurne.nl of www.leergelddeurne.nl

Om de contributie zo laag mogelijk te houden, organiseert onze vereniging diverse acties. Te denken valt aan kleding inzameling actie, Jan Linders spaaractie, Grote Clubactie en de Rabobank clubkas-campagne.

Gezondheidsverklaring

Wanneer uw kind lid wordt van onze vereniging, wordt gevraagd een gezondheidsverklaring in te vullen. Wanneer er iets gebeurt, is het van groot belang dat er adequaat gereageerd kan worden. Informatie over de gezondheidssituatie of bepaalde aandoeningen/stoornissen is dus essentieel. Hierdoor kan ook rekening gehouden worden met het individuele kind.

Wanneer het wenselijk is, kan hierover altijd een gesprek plaatsvinden met trainer, coach of teamcontactpersoon. Vanzelfsprekend behandelen wij de gegevens vertrouwelijk.

Jeugdactiviteiten

Binnen onze vereniging worden er ook extra activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Bijvoorbeeld; de jeugdactiviteit zoals schaatsen, zwemmen of een bezoek aan een pretpark, jeugdkamp, deelname aan toernooi, carnaval, Sinterklaas, herfsttoernooi en spelleninstuif voor basisscholen.

Van alle activiteiten wordt tijdig melding gemaakt via de website van HV De Sprint.

Ouders graag gezien

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe u als ouder het reilen en zeilen binnen onze vereniging ervaart. Daarom worden er bijeenkomsten georganiseerd met de ouders van het team waarin uw kind speelt. Tijdens deze bijeenkomsten leert u elkaar en de club kennen. U bent als ouder ook van harte welkom om een training of wedstrijd te bezoeken.

Vrijwilligers

Een vereniging valt of staat met vrijwilligers. Zo ook onze vereniging. Waar nodig zullen wij een beroep doen op ouders. Vindt u het leuk om iets te betekenen binnen de club waar uw kind lid van is? Of binnen het team waarin uw kind speelt? U kunt altijd contact opnemen met de trainer of coach van het team of via info@hvdesprint.nl. Zij kunnen U doorverwijzen naar de juiste persoon.

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij ze graag. Voorop staat dat uw kind zich thuis voelt bij onze vereniging en er samen met leeftijdsgenoten veel plezier kan beleven tijdens het uitoefenen van de handbal sport.