Grote Clubactie 2020

Beste leden en ouders/verzorgers,

Grote clubactie 2020

Ook dit jaar staat de Grote Clubactie gewoon weer voor de deur. Dit betekent dat wij met alle leden weer loten kunnen gaan verkopen om met de club een mooi extraatje bij elkaar te krijgen. Hiervan kunnen wij weer leuke activiteiten organiseren voor jullie. Denk bijvoorbeeld aan de seizoen afsluiting, kamp, jeugdactiviteiten etc.

Het verenigingsleven heeft dit jaar meer dan ooit extra handjes nodig. Ondanks de start van een nieuw seizoen hebben veel clubs het momenteel zwaar, doordat inkomsten afgelopen jaar behoorlijk zijn achtergebleven.

De Grote Clubactie zal dit jaar van start gaan op zaterdag 19 september.

Loten kosten € 3,00 per stuk en kunnen verkocht worden tot en met dinsdag 24 november.

Op donderdag 10 december is de bekendmaking van de trekkingsuitslag van de Grote Clubactie.

Jeugdleden

Alle jeugdleden zullen deze week een brief van ons ontvangen hoe de verkoop in zijn werk gaat.

De lot verkoop van de jeugdleden gaat dit jaar anders dan voorgaande jaren i.v.m. de corona omstandigheden. We willen graag op een verantwoorde manier loten verkopen. Daarom zullen we dit jaar niet langs de deuren gaan, maar zoveel mogelijk online loten proberen te verkopen.

Op zaterdag 19 september krijgen alle jeugdleden via het e-mailadres wat bekend is bij ons (let op: meestal het e-mailadres van de ouders)een link met een eigen persoonlijke Grote Clubactie pagina toegestuurd. De link van deze pagina kan vervolgens doorgestuurd en gedeeld worden via alle sociale media kanalen (E-mail, WhatsApp, Facebook, Instagram).

De personen die dit bericht hebben ontvangen, kunnen via de link direct online loten kopen, welke gekoppeld worden aan de persoonlijke pagina van de desbetreffende speler/speelster.

Seniorenleden

Voor de seniorenleden veranderd er dit jaar weinig. Net zoals ieder jaar wordt er standaard het bedrag voor 5 loten via automatisch incasso afgeschreven en ontvangen jullie deze loten van ons.

Echter is het vanuit de seniorenleden zeer welkom om de link naar de algemene Grote Clubactie pagina van de Sprint online te delen voor een zo groot mogelijk bereik. Kleine moeite, groot plezierJ

Onze verkooplink is: https://clubactie.nl/lot/handbalvereniging-de-sprint/300209

Deze link wordt vanaf 19 september ook op onze Facebook pagina verspreid.

Alvast allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet en veel plezier met de verkoop!

Namens de Activiteitencommissie,

Ilse, Jennifer, Lucie, Sanne

(Bij onduidelijkheden en/of vragen kun je altijd mailen naar ac@hvdesprint.nl of je kunt bellen/appen naar 0629806287 (Jennifer Nelemans) of 0611714031 (Lucie van Deursen).)

Ouders en leden kledingactie

Beste leden en ouders/verzorgers,


Zaterdag 3 oktober staat de kledingactie van de Sprint voor de deur. We hebben er nu voor gekozen om voor een andere aanpak te gaan in de voorbereiding naar de kledingactie. We gaan geen flyers verspreiden huis aan huis. 

Er wordt door de werkgroep extra flyers op a3 formaat verspreid op locaties als o.a. supermarkt, frietzaak in Deurne, Liessel en Vlierden. In het Deurne ’s weekblad komt een advertentie en gaan we digitaal bekendheid geven aan deze kledingactie.

We vragen jullie hulp om via facebook, Instagram, whatsapp bekendheid te geven aan de kledingactie van 3 oktober a.s. naar familie, naasten, buren, vrienden, etc. 

We willen jullie er op attent maken dat dit een belangrijke bron van inkomsten is voor de Sprint. Mede hierdoor kunnen we de contributie laag houden. 

Zaterdag 3 oktober gaan we dus de kleding ophalen. Hier doen we een beroep op onze leden, en ouders van jeugdleden. Wie heeft er een paar uurtjes tijd om mee te helpen met het ophalen van de kleding? 

We starten om 9.45 uur en zijn tussen 13.00 en 14.00 uur klaar, mits we voldoende mensen hebben

Wie zoeken we? Mensen die met aanhanger/busje rijden en mensen die meerijden als ophaler.
Je kunt je opgeven via de mail: kledingactie@hvdesprint.nl

Het is altijd een gezellige actie en er word gezorgd voor een hapje en een drankje. Kom op mensen, geef je op en help ons een paar uurtjes mee op zaterdag 3 oktober. We zijn heel blij met je hulp!
I.v.m. de corona maatregelingen zorgen we voor plastic handschoenen en maken we de verzamelruimte wat ruimer. Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, dan horen wij die graag.

Groetjes van de kledingactie .

Kleding inzameling Zaterdag 3 oktober 2020

Heb je nog tweedehandse kleding, schoeisel (schoenen s.v.p. aan elkaar binden).Ook in het jaar 2020 houdt handbalvereniging HV de Sprint uit Deurne haar bekende inzamelingsactie. Deze zal op zaterdag 3 oktober 2020 plaats vinden binnen de bebouwde kom van Deurne, Liessel en Vlierden.

Als je de tweedehandse kleding, schoeisel e.d. voor 9.30u in zakken langs de weg zet, zorgen wij ervoor dat de kleding terecht komt in Derdewereldlanden. We hebben daartoe contacten met een daarin gespecialiseerde organisatie. Op deze manier help je tevens een echte Deurnese vereniging die deze steun goed kan gebruiken.  

Ben je op zaterdag 3 oktober 2020 niet in de gelegenheid om je tweedehandse kleding aan te bieden dan staan hieronder enige adressen waar je, gedurende het gehele jaar, je tweedehandse kleding aan kunt bieden.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met:

Mariëlle verstappen 06-24904505 of Marja Koppens 06-50481380.

Corona

Handbal en Corona

Hallo Sprinters,

Graag uw aandacht voor onderstaand bericht met betrekking tot ons handbalspel, de competitie en corona.

Via https://www.handbal.nl/protocol-corona-en-wedstrijden/ kan men zien welke richtlijnen er gelden voor handbalwedstrijden.
Op deze pagina wordt ook verwezen naar een Excel bestand waarin verenigingen hun specifieke richtlijnen kunnen opnemen: https://www.handbal.nl/wp-content/uploads/2020/08/corona-maatregelen-verenigingen200831.xlsx

H.V. De Sprint heeft ook haar gegevens toegevoegd op basis van de gemeentelijke richtlijnen die op https://www.deurne.nl/home/coronavirus_43743/item/sport-en-bewegen_63331.html te vinden zijn.
Voor handballen in Deurne geldt:
– Men mag omkleden in de kleedruimtes,
– Men mag douchen,
– Men dient een teambespreking op het speelveld houden,
– Wedstrijden zijn toegankelijk voor publiek, maximaal 100 personen,
– Supporters hoeven zich niet vooraf te melden,
– De kantine is toegankelijk.
Bij bovengenoemde punten dient 1.5 meter afstand in acht te worden genomen.

Om discussie en onduidelijkheid te voorkomen, hanteert H.V. De Sprint de volgende richtlijn bij uitwedstrijden (conform het advies van het RIVM). Alle inzittende boven 12 jaar dienen een mondkapje te dragen, tenzij men gezamenlijk en unaniem overeenkomt daarvan af te zien. Is er één inzittende (incl. de chauffeur) of ouder van een jeugdlid die graag heeft dat men een mondkapje draagt, draagt iedereen (ouder dan 12), zonder uitzondering, het mondkapje.
Neem dus bij een uitwedstrijd altijd een mondkapje mee, dan ben je goed voorbereid.

Er zijn vragen gekomen m.b.t. de luchtkwaliteit in de sporthallen.
Volgens de gemeente voldoen alle hallen aan de door Corona verstrengde norm.
De problemen die wij al langer ervaren in Peelhorst 1 hebben juist een positief effect op de luchtkwaliteit; in deze hal wordt de lucht van buiten aangevoerd en naar buiten afgevoerd.
Daardoor is het soms, voor ons gevoel, te warm en te vochtig in de hal.
In de andere hallen wordt gebruik gemaakt van circulatie en filters.

De Sprint hoopt dat we, met deze regels, toch een sportief handbalseizoen tegemoet kunnen zien. Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met het bestuur (bestuur@hvdesprint.nl).

Met vriendelijke groet,

Carlus Geboers
(namens het bestuur van H.V. De Sprint)