In verband met de bouw van sporthal de “Frans Hoebenshal” te Deurne ontstond het idee om een handbalvereniging op te starten. Tijdens een vergadering op 23 mei 1978 werd Handbalvereniging De Sprint geboren. De oprichtingsvergadering werd bijgewoond door ruim 80 belangstellenden. De Sprint startte met 6 teams. De donderdagavond is al vanaf het begin de vaste trainingsavond. Deze vindt nog altijd plaats in de “Frans Hoebenshal”. Later zijn ook de maandag-, dinsdag- en vrijdagavond als trainingsavond hier aan toegevoegd. Sinds 2000 wordt er ook op zaterdagochtend getraind en wel door de mini’s, kabouters en D-jeugd. Er is door de jaren heen veel trai-ningsarbeid verricht, waardoor er steeds op een hoger niveau gespeeld kan worden. Uiteraard mogen hierbij de al dan niet gediplomeerde dames en heren trainers niet worden vergeten. Hun kennis en kunde wordt in sessies ook overgedragen aan de jeugdtrainers/sters en coaches. 

Het resultaat hiervan is dat Heren 1 in 1993-1994 naar de toenmalige 3e divisie (nu 1ste klasse) promoveerde en zich daarin goed weet te handhaven. Dames 1 promoveerde in 1997-1998 naar de toenmalige 1ste afdelingsklasse, maar heeft zich helaas maar 1 jaar kunnen handhaven. Dit jaar weten de Dames 1 dit weer goed te maken door naar de 1ste klasse (voormalige 3e divisie) te promoveren. De Sprint is momenteel met 16 teams op verschillende niveaus actief. De leeftijdsgroepen van de spelende teams: Mini’s van 5 t/m 7 jaar, D-jeugd van 8 t/m 9 jaar, C-jeugd van 10 t/m 12 jaar, B-jeugd van 13 t/m 15 jaar, A-jeugd van 16 t/m 18 jaar, Senioren vanaf 19 jaar en Recreanten. Bij al deze teams zijn er in de loop der jaren vele kampioenschappen gevierd en hopen we in de toekomst nog vele kampioenschappen te kunnen vieren. Helaas worden door de bond voor de Mini’s en de D-jeugd geen standen bijgehouden. Het spelen in deze categorie is erg belangrijk voor de toekomst van de handbalsport. 

De Sprint heeft geleerd om een goed lopende vereniging op te bouwen. Dit door naast de technische activiteiten ook tijd en aandacht te besteden aan andere zaken welke niet direct met handbal te maken hebben. Dit wordt door de leden als een positieve aanvulling gezien.

DE OPRICHTERS VAN HANDBALVERENIGING DE SPRINT

Ruim 25 jaar geleden werd het eerste balletje opgegooid met betrekking tot de oprichting van Handbalvereniging De Sprint. Gemeente Deurne “klom” in de steigers voor een nieuwe sporthal de “Frans Hoebenshal”. De heer W. Peijnenburg was destijds ambtenaar sportzaken in de gemeente Deurne, hij nodigde de heer Jo Smeets uit voor een gesprek. Dit gesprek vond plaats op 24 april 1977. 

Jo is geboren in 1934, woonachtig in Deurne en was werkzaam als rayonopzichter bij de Gasunie, maar zijn vrije tijd vulde hij met handbal in Limburg. Uit het gesprek op 24 april 1977 werd de conclusie getrokken dat er in Deurne wel degelijk behoefte was aan de handbalsport, die aangesloten zou worden bij het N.H.V. De fundering voor deze “sportieve” actie werd later mede onderbouwd door Leo Zweden. Jo en Leo waren al actief bij een andere handbalclub. Leo stond destijds in de goal bij een zomeravond voetbal duel, “jij bent een echte handbalkeeper”, gaf Jo aan. Dit werd door Leo bevestigd. Vanaf dat moment werden de eerste ideeën gespuid.

Leo, geboren in 1947, woonachtig te Deurne, was in dienst bij de gemeentepolitie te Deurne. Hij was zeer bekend met de handbalsport in Venray. Leo kende op zijn beurt Gerard Geurts.

Gerard geboren in 1940, woonde en werkte op dat moment nog in Bloemendaal. Hij zou vanaf augustus 1977 in dienst treden als personeels ambtenaar bij de gemeente Deurne en zich in deze gemeente ook vestigen. En ook Gerard wist van wanten.

H.V. “De Sprint” werd geboren

Dit sterke team stroopte vanaf september 1977 de mouwen op en maakte de weg vrij voor een eerste vergadering. De belangstellenden werden geïnformeerd via o.a. perspublicaties. Door Jo en Leo werd Gerard, zonder dat hij daarvan op de hoogte was, tot voorzitter van het voorbereidingscomité gebombardeerd. 

In De Vierspan te Deurne, op 3 mei 1978, werd de eerste voorbereidende vergadering gehouden. En tijdens een vergadering op 23 mei werd H.V. De Sprint geboren. Tijdens deze vergadering waren tevens aanwezig: Nico Simons, voorzitter van afdeling Oost-Noord- Brabant van het Nederlandse Handbal Verbond (O.N.B.) en wethouder C. v. Laarhoven en maar liefst ruim 80 geïnteresseerden. 

Het bestuur werd gevormd:

Voorzitter: Gerard Geurts,

Secretaresse: Diny van Bakel,

Penningmeester: Leo Zweden,

Leden: Jo Smeets, Truus Schrama, Francien Koolen, Jeanne Pluijm.

Naam De Sprint

Een naam moest verzonnen worden voor deze nieuwe handbal-vereniging. Tijdens deze vergadering werden diverse namen geroepen, Leo kwam met de naam De Sprint op de proppen. Deze naam werd met grote tevredenheid overgenomen door de leden. 

Met 6 teams werd gestart: 

1 dames- en 1 heren seniorenteam,

3 meisjes- en 1 jongens jeugdteam

Jo Smeets was in het bezit van officiële diploma’s als oefenmeester/ trainer. Hij gaf dan ook aan alle teams training, elk vrij uur in de week werd geheel vrijwillig aan De Sprint gespendeerd. Ook Leo werd ingezet voor het geven van trainingen. De echtgenotes van Leo, Jo en Gerard moesten het vaak zonder hen stellen (nog bedankt hiervoor). De (eerste) stenen van een vereniging kunnen niet gelegd worden zonder daar veel tijd en energie in te steken. 

Op zondag, 3 september 1978, werden in verband met de openingsfestiviteiten van de “Frans Hoebenshal” de eerste wedstrijden gespeeld tegen handbal vereniging Explosion uit Tegelen. Deze link werd gelegd door Gerard, zijn broer Piérre Geurts, was destijds trainer van H.V. Explosion uit Tegelen. De fanatieke Sprint handballers/sters wilden natuurlijk allemaal zoveel mogelijk spelen tijdens dit spectakel. Dit had tot gevolg dat er flink gewisseld werd, waardoor dit de geschiedenis inging als een unieke happening.

2003, 25 jaar later……

Leo is nu werkzaam als politie-inspecteur in de Gemeente Gemert-Bakel. Hij volgt zijdelings via kranten en clubblad het reilen en zeilen van De Sprint. Maar blijft nog een echte sportliefhebber in hart en nieren. Voor een flinke (snelle) rit op de fiets of joggend, draait hij zijn hand nog steeds niet om (houden zo)…

Jo is inmiddels niet meer werkzaam bij de Gasunie, hij heeft een dusdanige leeftijd bereikt dat je eigenlijk op je … mag gaan rusten. Maar heeft zich voor diverse, nota bene vrijwillige, activiteiten voor de kar laten spannen… en weer met succes. Hij zet zich wekelijks in voor begeleiding van mindervalide mensen. De interesse voor handbal heeft grotendeels plaats gemaakt voor voetbal.

Gerard…. Hij is ook een leeftijd gepasseerd waarbij je van je vrije tijd mag gaan genieten…Als je hoort waar hij zich nog voor inzet ….101 dingen! Arbo coördinator gemeente Boxmeer, div. verenigingen, schrijven enz. Hij verliest De Sprint niet uit het oog, regelmatig is hij nog te zien en te horen in de “Frans Hoebenshal”. Als erelid volgt hij de jaarvergaderingen met een kritische noot.

Leden  van Verdienste: Nico Vosmeer (oud penningmeester) Miny Geurts-Hulshorst (verschillende functies) en Helen Martens-Geurts.

Ereleden van H.V. de Sprint zijn: Gerard Geurts, Betsy Seykens, Carlus Geboers, Gerard Schrama, Piet Zegers, Erik van Kessel, Fanny van Kessel, Marianne van de Berkmortel en Ratna Kulling.