TeamLeeftijdKwartaal
Kabouter4 – 5 – 6 jaar€23,50
F-jeugd7 jaar€26,25
F-jeugd8 jaar€26,25
E-jeugd9 jaar€31,50
E-jeugd10 jaar€31,50
D-jeugd11 jaar€36,75
D-jeugd12 jaar€36,75
C-jeugd13 jaar€42,00
C-jeugd14 jaar€42,00
B-jeugd15 jaar€47,25
B-jeugd16 jaar€47,25
A-jeugd17 jaar€52,50
A-jeugd18 jaar€52,50
Senior19+ jaar€63,00
Rustend lid€8,50

Aanmelding lidmaatschap.

Via trainer voor actieve handballers of via de secretaris voor niet-actieve handballers; zie contactgegevens secretaris.

Wijziging naam, adres, telefoon of email.

Via secretaris; zie contactgegevens

Afmelding lidmaatschap.

Afmeldingen via dit opzegformulier of per e-mail via secretaris@hvdesprint.nl 

De opzegging moet minimaal 10 dagen voor de volgende incasso datum binnen zijn. per eerstvolgende incasso zal de contributie dan stopgezet worden. De penningmeester doet geen terugbetalingen meer.

Incassodata: 

1e vrijdag van januari, april, juli en oktober.

Contributie voor vrijwilligers.

Ouders die structureel meehelpen worden opgegeven als lid van onze vereniging en indien nodig aangemeld bij het N.H.V.(bv coach van een jeugdteam). Ze mogen contributie betalen (zie rustende leden), maar dit is niet meer verplicht. De contributie voor deze vrijwilligers is € 0,00

Studenten op kamers.

Indien een spelend lid i.v.m. studie op kamers woont en i.v.m. de afstand daardoor niet door de week kan komen trainen, wil HV de Sprint de eventuele extra kosten betalen in overleg met dit lid. Het spelende lid moet de kosten declareren bij de penningmeester waarbij een kopie van de gemaakte kosten met een duidelijke omschrijving overlegd moet worden. 

Het spelende lid blijft de normale contributie bij HV de Sprint betalen. 

Deze regeling dient elk jaar opnieuw aangevraagd te worden.