Koningsspelen 2019

Koningsdag 27 April 2019

13.00 – 17.00 uur.

  STREETHANDBAL BIJ  Handbalvereniging DE SPRINT…

  • Zit jij vol energie….
  • Ben je sportief…..
  • Wil je veel plezier beleven……..
  • Wil je graag samen spelen………
  • Doe mee met onze clinics   en maak kans op een gratis handbal!!!

½ finale bekerwedstrijd DA -25 april 2019

Donderdag 25 april 
HV De Sprint  –  PSV
20.00 uur Peelhorst Deurne.

Jeugdkamp 2019

Link uitnodigingen kamp:

https://create.piktochart.com/output/37066367-handbalkamp-2019-werelddelen

Uitnodiging:

Link aanmeldformulier:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWS6ovfE6Qxb0kNIaMkIrANLz1gTb6CYsVicG-gcduHCQxxg/viewform?usp=sf_link

Kleding inzameling 6 april 2019

Heb je nog tweedehandse kleding, schroeisel (schoenen s.v.p. Aan elkaar binden), vitrage of gordijnen? Ook in het jaar 2019 houdt HV de Sprint uit Deurne haar bekende inzamelingsactie. Deze zal op zaterdag 6 april 2019 plaats vinden binnen de bebouwde kom van Deurne, Liesel en Vlierden.

Als je tweedehandse kleding, schroeisel e.d. voor 9.30 u in zakken langs de weg zet, zorgen wij ervoor dat de kleding terecht komt in Derdewereldlanden. We hebben daartoe contacten met een daarin gespecialiseerde organisatie. Op deze manier help je tevens een echte Deurnes vereniging die deze steun goed kan gebruiken.

Ben je op zaterdag 6 april 2019 niet in de gelegenheid om je tweedehandse kleding aan te bieden, dan staan hieronder enige adressen waar je, gedurende het gehele jaar, je tweedehandse kleding aan kunt bieden.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met:
Mariëlle Verstappen 06-83799615 of Marja Koppens 06-50481380

Gerard Schrama: Kuilvenweg 4, Deurne-Walsberg
Wim van Haandel: Veendijk 4, Deurne-Zeilberg
Jan Swinkels: Zand 1, Liesel

KOZ festival 31 mei / 1 juni 2019

Beste leden vanaf 16 jaar en ouders van alle leden,

Afgelopen week zijn we als vereniging weer benaderd door de organisatie van het KOZ-Festival.
Dit wordt gehouden op vrijdag en zaterdag 31 mei en 1 juni 2019  ( hemelvaart weekend)
Een toegankelijk festival voor jeugd uit de gemeente Deurne.
Er worden zo’n 3000 bezoekers verwacht, verdeeld over 3 podia.

Hiervoor worden vrijwilligers gevraagd vanaf 16 jaar.

Ze hebben hulp nodig voor  zaterdag 1 juni.
Je hebt de keuze uit een halve( smiddags of avond) of hele dag. 
Je kunt je opgeven voor de volgende taken:

  • Tappen bij een van de stages
  • Foodcorner
  • Verkeersregelaar/parkeerwacht
  • Kaarten scannen bij de ingang
  • Toezicht houden bij de nooduitgangen.

We gaan proberen om onderling te ruilen zodat je niet steeds hetzelfde hoeft te doen en het voor iedereen leuk blijft.

Graag naam en shirtmaat doorgeven  bij  pr@hvdesprint.nl   voor 15 januari 2019.

Een gedeelte van het bedrag zal besteed worden aan een seniorenactiviteit in 2019.

Hopende op veel enthousiasme!
Namens de PR-commissie.
Fanny, Diana, Rikie.

GC-jeugd Kampioen 2019

Algemene Ledenvergadering 28 februari 2019

Deurne, januari 2019

Aan : alle leden, ouders en/of verzorgers van jeugdleden, trainers, coaches, leden van verdienste en ereleden, 

Het bestuur nodigt je graag uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 28 februari 2019. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in De Kantine (Peelhorst). Vanaf 19.30 uur ontvangen wij jullie met een kopje koffie of thee en daarbij kunt u op eigen verzoek de financiële cijfers inzien. 

Agenda: 

1.  Opening door de voorzitter

2.  Notulen ledenvergaderingen 2018

Vragen over het jaarverslag kunnen tot 3 dagen van tevoren schriftelijk worden gesteld

4.  Financieel verslag 2018                                 (je ontvangt de stukken bij binnenkomst)

5.  Verslag van de Kascommissie 

6.  Benoeming nieuwe Kascommissie

7.  Begroting 2019 en vaststelling contributie.

8.  Benoeming van het Bestuur

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot een half uur voor de vergadering schriftelijk melden. 

PAUZE  

9.   Mededelingen van het bestuur/commissies.

10. Uitreiking van de Beker van Kees door…

11. Jubilarissen 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

Wij hopen jullie allen op de ledenvergadering te mogen begroeten. 

Het bestuur van H.V.de Sprint 

Afmelden via: secretaris@hvdesprint.nl      

Bowlen 16 februari 2019

Hoi jongens en meiden van de Sprint,

Het is weer tijd voor een gezellige jeugdactiviteit van de Sprint! En wel op zaterdag 16 februari 2019, we verzamelen om 13.15 uur bij De Kubus  om te gaan bowlen in Oostrum.

We zullen bowlen van 14.00 tot 15.30 uur. Deze middag wordt gezorgd voor wat te drinken tussendoor en nadien eten we met z’n allen nog een frietje met een snack. Rond 17.15u uur verwachten we weer terug te zijn bij De Kubus.

Heb je er al zin in? Geef je dan snel op, maar in elk geval vóór 16 januari a.s.! Dat kun je doen door het ingevulde opgaveformulier plus € 4,00 in een gesloten envelop met daarop je naam en team, in te leveren bij je eigen trainer/coach.

Tenslotte nog een vraag voor jullie ouders: Wie wil ons helpen met het vervoer? De ouders die heen èn terug rijden kunnen natuurlijk bij het bowlen blijven, niet om mee te doen maar zij mogen wel op kosten van de Sprint een frietje mee eten.  Het is niet de bedoeling dat broertjes, zusjes of buurkindjes mee gaan.

Mochten jullie (ouders) nog vragen hebben, dan kun je altijd even bellen naar Suzanne Berkers 06 29 41 42 60.

Groetjes van de organisatie, 
Fanny van Kessel, Bianca Bladder, Suzanne Berkers en Josine van Leeuwen