Stichting leergeld Deurne

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar en levert bijdrages aan activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Maar ook aan schoolreisjes, excursies en bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets of computer.

Stichting Leergeld kan ook helpen bij de contributie en bijdragen voor onze vereniging.

Wilt u weten meer weten over de mogelijkheden van de Stichting Leergeld neem dan contact met hen op via: website www.leergelddeurne.nl, telefonisch 06-28137224 of via

e-mail info@leergelddeurne.nl

Alles wordt in zeer grote vertrouwelijkheid behandeld.

Oud- bestuurslid en Lid van Verdienste Miny Geurts overleden

Deze week bereikte ons het droeve bericht dat Miny Geurts-Hulshorst op 80-jarige leeftijd plotseling is overleden.

Samen met haar man Gerard (mede-oprichter van H.V. De Sprint) was Miny nauw betrokken bij het reilen en zeilen van onze vereniging. Als moeder van twee spelende kinderen (Wilfried en Helen) was zij in de beginjaren actief in de ledenadministratie en als wedstrijdsecretaris. Gedurende enkele jaren heeft zij ook deelgenomen aan het bestuur als secretaris. Zo heeft zij een waardevolle bijdrage geleverd aan de groei van onze mooie vereniging.

Voor haar jarenlange trouwe inzet werd Miny door de vereniging geëerd met de benoeming tot Lid-van-Verdienste.

Met haar heengaan verliezen we een vrouw die onze vereniging altijd (de laatste jaren op een afstandje) een warm hart heeft toegedragen.

Het bestuur van H.V. De Sprint, haar leden en alle verbonden vrijwilligers en sponsoren wensen Gerard, Wilfried, Helen, hun partners en de kleinkinderen heel veel sterkte met dit droevige verlies.

Corona

Verscherpte Corona maatregelen

Beste Sprinters,

Vanwege de verscherpte Corona maatregelen willen wij u hierbij informeren wat dat betekent voor ons als handbalclub.
Bij het betreden van een binnenlocatie op een sportlocatie geldt dat een Corona Toegangsbewijs (CTB), gecombineerd met legitimatiebewijs, verplicht is vanaf 18 jaar.
Dit geldt voor sporters en publiek.

Voor mensen met een functie op of in de sportaccommodatie geldt de CTB-verplichting niet.
Dat betreft o.a. trainers/coaches (ook van de uitclubs), scheidsrechters, zaalwacht, vrijwilligers, etc.
Ouders en begeleiders die meerijden naar uitwedstrijden, moeten als publiek wel een CTB tonen.

U kunt worden gevraagd om uw QR-code en legitimatiebewijs te tonen, bij trainingen, thuis- en uitwedstrijden.
Dit geldt voor iedereen boven de 18 jaar.

Ook gaat de mondkapjes plicht weer gelden op meer locaties.
Mondkapjes zijn opnieuw verplicht op alle publieke locaties binnen waar geen CTB gebruikt worden.
Binnen de sporthallen dient men in het bezit te zijn van een CTB en is een mondkapje dus niet verplicht.

Wij verzoeken iedereen die niet kan voldoen aan deze Corona regels de hal niet te betreden.

Vanwege deze aanscherping zijn wij genoodzaakt om de toegezegde jaarvergadering waarin financiële verantwoording zou worden afgelegd, uit te stellen.
Onze excuses hiervoor.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.