Een gezonde en veilige sportomgeving


H.V. de Sprint is bezig met het stimuleren van een veilig sportklimaat binnen de vereniging. Dit doen wij in samenwerking met Gemeente Deurne, Leef!

VERKLARING OMTRENT GEDRAG
Alle vrijwilligers binnen onze vereniging die werken met kinderen (onder de 18jr) hebben een VOG

GEDRAGSCODE
In Maart is de nieuwe gedragscode i.s.m. Centrum veilig sport NL aan alle leden geïntroduceerd

VERTROUWENS PERSONEN
Binnenkort zullen wij twee nieuwe vertrouwenspersonen voorstellen die klaar staan voor alle leden binnen de vereniging


Verschillende trainers & Coaches zijn naar een theatervoorstelling geweest over een sportief sportklimaat