kledingactie

Beste leden, ouders/ verzorgers HV de Sprint,

Zaterdag 3 April is de kledingactie van de Sprint.

De opbrengst van de actie is een hele belangrijke bron van inkomsten voor onze vereniging.

Daarom vragen we met spoed ieders hulp…..

Ieder lid krijgt een pakketje met flyers, om deze huis aan huis te verspreiden.

We zullen de junioren maar ook de senioren vragen.

Het zou fijn zijn als de flyers voor 29 Maart a.s. rondgebracht zijn. Hier krijgt iedereen bericht van via de teamcontactpersoon van je team.

We vragen mensen met aanhangwagens/ busjes die op zaterdag 3 april mee kunnen rijden om de kleding op te halen, en mensen die mee willen rijden??

Hiervoor kun je je opgeven via mail: kledingactie@hvdesprint.nl

Wanneer je mee kan helpen volgt later alle informatie.

We zullen ons deze dag ook houden aan de regels om ieders veiligheid te waarborgen,

Ieders hulp is welkom,

Dank jullie wel alvast,

Groetjes van de kledingactiewerkgroep.

Omdat alle ledenwervingsactiviteiten stil liggen willen we via flyers reclame maken voor onze vereniging, er zullen per adres nu 2 flyers verspreid worden. We hopen natuurlijk op ieders medewerking.

Bedankt alvast namens de PR Commissie.