De doelstelling van de PR commissie is het promoten van de vereniging naar buiten toe dit om onze vereniging  en activiteiten meer bekendheid te geven.

Denk hierbij aan, Website, Facebook, krantenartikelen, VVV site, flyers.

Daarnaast zijn we binnen de PR commissie bezig met tal van activiteiten om leden te werven. Denk hierbij aan vriendjes- en vriendinnetjestraining, clinics,  alles voornamelijk gericht op de jongste jeugd vanaf 5 jaar. Er is een  goede samenwerking met Leef, via hun kunnen we onze activiteiten promoten op scholen, te weten herfsttoernooi, sportinstuif, koningsdag, nationale sportweek . Bij alle activiteiten die wij organiseren, doen we een beroep op  onze (jeugd) leden en ouders, zonder hen kunnen we onze activiteiten niet waarborgen!  De PR commissie werkt nauw samen met alle werkgroepen en commissies om de vereniging op alle vlakken  op de kaart te zetten.